To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW
na miesiąc grudzień
Oddział I 

Tematy kompleksowe:

1. Witaj Święty Mikołaju

2. W kopalni

3. Boże Narodzenie tuż, tuż

 

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

- Rozwijanie pozytywnego stosunku do św. Mikołaja. Rozbudzenie zaufania i śmiałości w stosunku do gościa. Określanie stanów emocjonalnych towarzyszących wizycie.

- Zapoznanie ze sposobem wydobycia węgla oraz jego zastosowaniem. Zaznajomienie z zawodem górnika.

- Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Zachęcanie do spędzania tych dni w radosnej atmosferze.

 

 

  Piosenka:

Mikołaj

sł. i muz. K.Bożek- Gowik

 

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę

Hu, hu, ha, tra, la, la

co to za Mikołaj.

 

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,

a prezenty dziś dzieciom wiezie w bagażniku

Hu, hu, ha, tra, la, la,

co to za Mikołaj.

 

INFORMACJA  DLA   RODZICÓW
NA STYCZEŃ
  ODDZIAŁ  II

 

Tematy kompleksowe:

      1.  Przez okrągły rok.

      2.  Prąd elektryczny.

      3.  Dzień Babci i Dziadka.

      4.  Zabawy na śniegu.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  1. Kształtowanie u dzieci świadomości następstwa pór roku po sobie , poznanie kolejności ich występowania, omówienie charakterystycznych cech krajobrazu zimowego i pozostałych pór roku.
  2. Zapoznanie dzieci z  działaniem  wybranych urządzeń  pobierających prąd elektryczny oraz z zasadami bezpiecznego korzystania z nich, uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zakazu włączania i wyłączania przez dzieci urządzeń elektrycznych   z  sieci .
  3. Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków,  wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami, przyzwyczajanie do właściwego zachowania się podczas  uroczystości.
  4. Zapoznanie dzieci z różnymi zabawami ruchowymi na  śniegu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.                                                                                                                                 Wiersz i piosenka do nauki:

„PADA ŚNIEG” D. Kossakowska

 

Lecą z nieba białe płatki

na czapeczkę Małgorzatki.

Na szaliki Kuby Kasi,

na kurteczkę małej Stasi.

Jeden płatek, drugi, trzeci,

chyba ich tysiące leci.

Krążą, płyną i  wirują,

w rytm muzyki podskakują.

Wiatr melodię swą wygrywa,

a śnieżynek wciąż przybywa

 

BABCIA I DZIADEK

 

       Moja babcia i mój dziadek

       to wspaniali są dziadkowie.

       Dziadek mnóstwo zna zadgadek,

       Babcia bajkę nam opowie.

 

Ref: Bo na świecie nie znajdziecie,

        takich bajek i zagadek,

        jakie wnukom opowieda

        moja babcia i mój dziadek.

 

       Poprosimy naszą babcię,

       Babciu z tajemniczą miną,

       Opowiadaj swoją bajke,

       A za każdym razem inną

 

 

 

 

**********************************************************************************

 
                     Informacja o pracy wychowawczo- dydaktycznej
                                Oddział III -  luty 2018

 

     Tematy kompleksowe:
 

Dbajmy o zdrowie!
Karnawał - czas zabaw i radości!
Dawno, dawno temu…

 

   

   Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

- kształtowanie u dzieci świadomości, że zdrowie jest cenną wartością o utrzymanie której  należy dbać;
- wdrażanie do rozumienia znaczenia zabiegów lekarskich, utrwalanie zasad  dbania o zdrowie i higienę;
- zapoznawanie dzieci z obecnymi i dawnymi tradycjami związanymi z karnawałem i zapustami;
- rozwijanie zainteresowania prehistorią, zachęcanie do słownej i plastycznej ekspresji;
- budzenie zainteresowania książkami i filmami, jako źródłem wiedzy i przeżyć.

             
                 Piosenka do nauki:

  „SZCZOTKA, PASTA, KUBEK”  /z rep. zespołu FASOLKI/

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,
tak się zaczyna wielka przygoda.
Myję zęby, bo wiem dobrze o tym,
kto ich nie myje ten ma kłopoty.
Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo!
Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko, ooo!
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo!
Po jedzeniu, kręć się żwawo, ooo!

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć!

 

 
 
 
 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc listopad 2017
ODDZ. IV

TEMATYKA:

1. Jak przekazujemy informacje.
2. Święto Niepodległości.
3. Kapie, kropi, mży.
4. Dbamy o zdrowie.

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

- wzbogacenie wiadomości dotyczącej pracy pocztowców i listonosza; wzbogacenie słownika czynnego dzieci o  słowa: adresat, nadawca; przypomnienie i   utrwalenie adresu zamieszkania dzieci; zapoznanie z współczesnymi środkami przekazu informacji;
- nabywanie poczucia przynależności narodowej; przypomnienie (rozpoznawanie) i nazywanie symboli narodowych: godło, flaga, hymn;
- zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią (deszcz, mżawka..); uświadomienie dzieciom jaką rolę pełni woda w życiu;
- kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie: rozumienie konieczności korzystania z porady lekarza w wypadku choroby,  przyjmowania leków 
 i zastrzyków  w trakcie choroby, ubierania się odpowiednio do panującej aury, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu; codziennego spożywania owoców i warzyw;

Piosenka do nauki;

        „Polska”
/Śpiewające Brzdące 6/
  1. Czy to noc, czy to dzień,
      W kraju naszym pięknie jest
      Już od morza aż po gory.
      Szczyty Tatr cudne są
      Giewont dumnie pręży pierś
      I wzlatuje ponad chmury.
         Ref. Bo to nasz kraj nasza Ojczyzna
                  Językiem mym piękna polszczyzna.
                  Polska ziemia wzdłuż i wszerz
                  najpiękniejsza dla mnie jest
                  zawsze będę mieszkać tutaj.
2. Jezior blask, morza szum 
      Wszystko dla mnie piękne jest 
      W ukochanym kraju moim.
      Tutaj las, jezior blask
      Każdym latem wzywa nas
      Wiatr kołysze białe chmury.
            Ref. Bo to nasz kraj….

Wiersz do nauki;

„Dbam o zdrowie” 
D. Kossakowska
Chcesz być zdrowy i wesoły
Tak jak mały Krzyś?
Musisz zasad tych przestrzegać
zawsze – już od dziś.
Jedz owoce i warzywa
bo w nich witaminy.
Wszyscy o tym wiedzą
chłopcy i dziewczyny.
Jedz śniadanie z rana
by mieć dużo siły.
By zabawa i nauka
przyjemnością były.
Gdy z przedszkola wracasz
I masz wolny czas
ruszaj na wycieczkę
czeka park i las.
Wiosną spacer, latem biegi,
zimą narty, sanki.
Każde dziecko ci to powie:
że sport to jest zdrowie.

 

 

Informacja dla Rodziców
na miesiąc  LISTOPAD   2017
ODDZ. V
 

TEMATYKA:

1. JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE
2. KAPIE, KROPI, MŻY
3. DBAMY O ZDROWIE
4 .OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
5. TUTAJ ROSŁY PAPROCIE
 
ZADANIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Zapoznanie dzieci z pracą listonosza, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą,
Zapoznanie dzieci z instytucją jaką jest poczta i jak się zmieniała na przestrzeni dziejów,
Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią (deszcz, wiatr, mgła…),
Kształcenie nawyku ubierania się odpowiednio do pogody,
Kształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu,
Zachęcanie dzieci do codziennego spożywania owoców i warzyw,
Zapoznanie ze zwierzętami domowymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie im odpowiednich warunków,
Zapoznanie z etapami powstawania węgla
Dostrzeganie użyteczności pracy ludzi – zapoznanie z pracą górnika.

 

Wiersz do nauki;

"DBAJ O ZDROWIE”  
(wiersz Joanny Myślińskiej)

Gdy zdróweczko dopisuje,
Świat się śmieje i raduje,
a więc każdy Ci to powie:
„Musisz dbać o swoje zdrowie!”
Jedz warzywa i owoce
I przesypiaj wszystkie noce.
Znaj higienie osobistą,
Myj się zawsze wodą czystą.
Bo kto zdrowia nie szanuje,
Ten, niestety, wciąż choruje.

 

Piosenka do nauki:

„PADA DESZCZYK”
(muzyka: M. Kaczurbina
słowa: L. Wiszniewski)

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.
Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola.

 
 
 
 

Informacja dla rodziców

Oddział VI

NA MIESIĄC  luty 2018

TEMATYKA:

 

1. „Bajkowi mieszkańcy lasu”

2. „W kosmosie”

 

ZADANIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

 

Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z tematem; rozwijanie wyobraźni plastycznej, procesów poznawczych: uwagi, pamięci, myślenia. Wdrażanie do słuchania wypowiedzi innych osób; utrwalenie pojęcia: abstrakcja, rozwijanie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce.

Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat planet; zapoznanie  z ruchem jaki wykonuje planeta Ziemia; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; tworzenie wyrazów, zwrotów z rozsypani literowej.

 

 

Piosenka do nauki:

„Ufoludki” . /zespół „Fasolki”/

 Mój brat wciąż czyta o kosmitach, 
Gwiazdach, planetach i orbitach. 
O niczym innym nie chce słyszeć, 
Nawet do UFO listy pisze. 
Wreszcie zasłużył na nagrodę 
I latający ujrzał spodek, 
Bo wylądował dziś w ogródku 
Pojazd zielonych ufoludków. 
    

     Zielone włosy, zielone butki, 
     Całe zielone są ufoludki. 
     Zielone włosy, zielone butki, 
     Całe zielone są ufoludki. 

 

Kot na ich widok zaraz zmyka, 
Dziwnego boi się ludzika. 
Pies tylko przykrył nos ogonem, 
Może to gryzie to zielone. 
A czym się żywi śmieszny stworek? 
Czy zjedzą z nami podwieczorek? 
Kompot dostały, tort dostały, 
Zjadły, wypiły, odleciały.

      

       Zielone włosy....
 

Wiersz do nauki:

„Tydzień” J. Brzechwa

Tydzień dzieci miał siedmioro: 
"Niech się tutaj wszystkie zbiorą!" 

Ale przecież nie tak łatwo 
Radzić sobie z liczną dziatwą: 

Poniedziałek już od wtorku 
Poszukuje kota w worku, 

Wtorek środę wziął pod brodę: 
"Chodźmy sitkiem czerpać wodę." 

Czwartek w górze igłą grzebie 
I zaszywa dziury w niebie. 

Chcieli pracę skończyć w piątek, 
A to ledwie był początek. 

Zamyśliła się sobota: 
"Toż dopiero jest robota!" 

Poszli razem do niedzieli, 
Tam porządnie odpoczęli. 

Tydzień drapie się w przedziałek: 
"No a gdzie jest poniedziałek?" 

Poniedziałek już od wtorku 
Poszukuje kota w worku - I tak dalej

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-05