To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  KONKURS PLASTYCZNY
KONKURS PLASTYCZNY
 „ TO JEST DLA NAS WAŻNE” 
                                                    – rodzinny konkurs przedszkolny                                                       

 

Tematyka konkursu dotyczy przyjętego w planie rozwoju naszego przedszkola zadania,  mającego na celu uczenie dzieci pożądanych zachowań. Jednym ze sposobów utrwalenia przez dzieci wiedzy na ten temat, będzie stworzenie wspólnie z rodzicami plakatu pt. „ To jest dla nas ważne”. Zachęcamy wszystkich rodziców wraz ze swoimi pociechami do udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu

1. Zakres konkursu – wewnątrzprzedszkolny .                                                                    

2. Cele konkursu:   

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych u dzieci,  
- rozwijanie kreatywności i uzdolnieb plastycznych,
- wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnie spędzanego czasu.                                                                                                                   

3. Warunki uczestnictwa:        

- dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami,
- technika dowolna  - płaska,
- format A3,
- praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę (imię i nazwisko dziecka, oddział przedszkolny).                                                                                                                                                                                            

4. Kryteria oceny : 

- zgodność z tematem,
- pomysłowość w ujęciu tematu,
walory artystyczne i estetyczne,
- wkład dziecka.                                                                                                    

 

5. Termin zakończenia konkursu.

 

W obecnej sytuacji nauczania zdalnego, prace wykonujemy do momentu przywrócenia normalnego trybu pracy przedszkola i wówczas przekazujemy nauczycielkom swojego oddziału. W przypadku przedłużenia terminu zdalnego nauczania, rozstrzygnięcie konkursu  może nastąpić zdalnie - poprzez przesłanie zdjęć prac konkursowych drogą mailową i wybór najlepszej pracy.

 

6. Spośród wykonanych prac powołane Jury, wyłoni trzy najlepsze prace, które zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  upominki.                   

 

7. Koordynatorki konkursu : Alicja Bezkosty, Iwona Łakoma.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
i dziękujemy za prace wykonane do tej pory.

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-01