To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW
na miesiąc grudzień
Oddział I 

Tematy kompleksowe:

1. Witaj Święty Mikołaju

2. W kopalni

3. Boże Narodzenie tuż, tuż

 

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

- Rozwijanie pozytywnego stosunku do św. Mikołaja. Rozbudzenie zaufania i śmiałości w stosunku do gościa. Określanie stanów emocjonalnych towarzyszących wizycie.

- Zapoznanie ze sposobem wydobycia węgla oraz jego zastosowaniem. Zaznajomienie z zawodem górnika.

- Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Zachęcanie do spędzania tych dni w radosnej atmosferze.

 

 

  Piosenka:

Mikołaj

sł. i muz. K.Bożek- Gowik

 

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę

Hu, hu, ha, tra, la, la

co to za Mikołaj.

 

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,

a prezenty dziś dzieciom wiezie w bagażniku

Hu, hu, ha, tra, la, la,

co to za Mikołaj.

 

INFORMACJA  DLA   RODZICÓW
NA MARZEC
  ODDZIAŁ  II

 

Tematy kompleksowe:

 1.  Zwierzęta egzotyczne.

       2.   Dbamy o zdrowie na przedwiośniu.

       3.   Wiosna tuż,tuż.

       4.   Święta Wielkanocne.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 1. Zapoznanie dzieci z  wyglądem i zachowaniem wybranych zwierząt żyjących w ZOO , wdrażanie do bezpiecznego dla ludzi i zwierząt zachowania się w obecności różnych zwierząt .
 2. Uświadamianie dzieciom wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego spożywania pojawiających się wiosną pierwszych  warzyw .
 3. Zapoznanie ze zmiennością zjawisk atmosferycznych występujących na  początku wiosny, rozwijanie wrażliwości na  dźwięki z otoczenia budzącej się do życia przyrody.
 4. Przybliżenie dzieciom tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy,  wyjaśnienie znaczenia symboli świąt, odczuwanie radości z rodzinnego przeżywania świąt                                                                                                                                                    Wiersz i piosenka do nauki

„PRZYBYCIE WIOSNY”

               B. Forma

 

Spojrzał w okno mały Paweł,

a w ogrodzie wiosna,

świeżą trawkę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów

w parku i ogrodzie.

Zapomnijcie moi mili

o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni,

gdy ogrzeję nimi ziemię,

świat się zazieleni.

„ WIELKANOCNY KOSZYCZEK”

     sł i muz. D. i K. Jagiełło

1.  Wśród kolorowych jajek

      baranek biały śpi.

      Przytulił się do baziek,

      Wielkanoc mu się śni.

Ref.: La li la, la li la, li li la,

         Wielkanoc mu się śni.

2.   Cukrowe ma futerko,

       cukrowe różki ma.

       Cukrowym małym dzwonkiem

       cukrowe piosnki gra.

3.     A obok mały zając

       wystawił uszka swe.

       Wygląda, nasłuchuje,

       Wielkanoc zbliża się.

4.    Jest cały z czekolady,

       ubranko srebrne lśni.

       Położył się w koszyczku,

       Wielkanoc mu się śni.

 

*****************************************************************************************************************************************************

 
            Informacja o pracy wychowawczo- dydaktycznej
                  Oddział III -  marzec 2018

 

                 Tematy kompleksowe:

W kosmosie
  Muzyka wokół nas
Czy to już wiosna?
   Wielkanoc

 

   
                 Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie zainteresowań  oraz bogacenie wiedzy dzieci o wszechświecie, zachęcanie do udziału w zabawach twórczych.
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki,  organizowanie zabaw rozwijających wrażliwość słuchową z wykorzystaniem prostych instrumentów perkusyjnych.
  Przybliżenie postaci wybitnego polskiego kompozytora  - Fryderyka Chopina.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i pogodzie w okresie przedwiośnia    i wczesnej wiosny; prowadzenie hodowli roślin w kąciku przyrody, obserwowanie rozwoju roślin  w sali i w ogrodach; dostrzeganie piękna w otaczającej przyrodzie, pobudzanie do słownej i plastycznej   ekspresji.
 • Pielęgnowanie wielkanocnych tradycji

             
                               Piosenka  i wiersz do nauki

 

„Orkiestra”- D. i K. Jagiełło
Mały jeżyk na bębenku gra
Ram, tam, tam, ram, tam, tam- bębenek
Ram, tam, tam / 2 x
Na grzechotkach grają misie dwa
Szu, szu, szu, szu, szu, szu,-
Szu, szu, szu, / 2x
Szary zając na talerzach gra 
Bum tara, bum tara, bum tara, / 2x -
Młody dzięcioł w drzewo stuka tak
Stuku puk, stuku puk, stuku puk / 2x –
Już orkiestra rytm ten dobrze zna
Ram, tam, tam, ram tam, tam,
Ram, tam, tam / 2x

 

„Wiosna”   M. Strzałkowska

Czym pachnie wiosna?
- Ziemią…
Czym jeszcze?
-Zieloną trawą,
słońcem i deszczem,
pączkami liści,
mleczem i bzem,
czeremchą, rosą na łąkach,
pogodnym dniem…

Czym jeszcze pachnie dokoła,
 gdy wiosna szaleje na świecie?
- Jeszcze wspomnieniem zimy
i już marzeniami o lecie…
 
 
 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc marzec 2018
ODDZ. IV

TEMATYKA:

1.  Zwierzęta egzotyczne.
2. W marcu jak w garncu.
3. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu.
4. Nadchodzi wiosna.
5. Doznawanie uczuć jest ważne.

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

-zapoznanie dzieci ze środowiskiem przyrodniczym jakim jest sawanna, budzenie zainteresowań światem roślin i zwierząt, kształcenie umiejętności dokładnego cięcia po linii zwierząt i roślin sawanny oraz przyklejanie ich we właściwym miejscu, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt jako istot żywych;

- utrwalenie nazw kolejnych  miesięcy roku, rozpoznawanie i nazywanie  symboli pogody, stwarzanie możliwości do tworzenia własnej ekspresji plastycznej, rozwijanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla przedwiośnia; zapoznanie dzieci z przysłowiami ludowymi dotyczącymi przyjścia wiosny;

- uświadomienie dzieciom wpływu odżywiania na zdrowie człowieka; kształtowanie prawidłowej postawy i sprawności ogólnej; zwrócenie uwagi na  wpływ  mycia ciała na nasze zdrowie; podkreślenie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody;

- ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody; dostrzeganie zmian zachodzących na przedwiośniu w świecie roślin; kształcenie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia;

-rozwijanie inteligencji emocjonalnej, uświadomienie dzieciom wpływu wyrażanych emocji na samopoczucie drugiego człowieka, zachęcanie do bycia miłym, radosnym, uśmiechniętym;  kształtowanie sprawności ogólnej organizmu;

Piosenka do nauki;

J.Brzechwa „Kaczka Dziwaczka”

/”Akademia Pana Kleksa”/

Nad rzeczką opodal krzaczka,
Mieszkała kaczka-dziwaczka,
Lecz zamiast trzymać się rzeczki,
Robiła piesze wycieczki.
Raz poszła więc do fryzjera:
"Poproszę o kilo sera!"
Tuż obok była apteka:
"Poproszę mleka pięć deka."
Z apteki poszła do praczki
Kupować pocztowe znaczki.
Gryzły się kaczki okropnie:
"A niech tę kaczkę gęś kopnie!"
Znosiła jaja na twardo
I miała czubek z kokardą,
A przy tym, na przekór kaczkom,
Czesała się wykałaczką.
Kupiła raz maczku paczkę,
By pisać list drobnym maczkiem.
Zjadając tasiemkę starą,
Mówiła, że to makaron.
A gdy połknęła dwa złote,
Mówiła, że odda potem.

Martwiły się inne kaczki:
"Co będzie z takiej dziwaczki?"
Aż wreszcie znalazł się kupiec:
"Na obiad można ją upiec!"
Pan kucharz kaczkę starannie
Piekł, jak należy, w brytfannie.
Lecz zdębiał, obiad podając,
Bo z kaczki zrobił się zając.
W dodatku cały w buraczkach,
Taka to była dziwaczka!

      

Wiersz do nauki;

Zabawa w ZOO ”

                           /zbiór własny/

Zwierzęta w ZOO
Tańczyć lubiły,
Muzyczny zespół
Więc założyły.
Słowik solistą
Jest w tym zespole.
Uczył się śpiewu
W muzycznej szkole.
Konik kopytkiem
Rytm wystukuje,
A cały refren
Kos wygwizduje.
Bocianek dziobkiem
Im dyryguje,
Sowa na drzewie
Też pohukuje.
Ptaki, zwierzęta
Bawią się wkoło.
W ZOO jest dzisiaj
Bardzo wesoło!

 

 

 

Informacja dla Rodziców
na miesiąc  LISTOPAD   2017
ODDZ. V
 

TEMATYKA:

1. JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE
2. KAPIE, KROPI, MŻY
3. DBAMY O ZDROWIE
4 .OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
5. TUTAJ ROSŁY PAPROCIE
 
ZADANIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Zapoznanie dzieci z pracą listonosza, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą,
Zapoznanie dzieci z instytucją jaką jest poczta i jak się zmieniała na przestrzeni dziejów,
Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią (deszcz, wiatr, mgła…),
Kształcenie nawyku ubierania się odpowiednio do pogody,
Kształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu,
Zachęcanie dzieci do codziennego spożywania owoców i warzyw,
Zapoznanie ze zwierzętami domowymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie im odpowiednich warunków,
Zapoznanie z etapami powstawania węgla
Dostrzeganie użyteczności pracy ludzi – zapoznanie z pracą górnika.

 

Wiersz do nauki;

"DBAJ O ZDROWIE”  
(wiersz Joanny Myślińskiej)

Gdy zdróweczko dopisuje,
Świat się śmieje i raduje,
a więc każdy Ci to powie:
„Musisz dbać o swoje zdrowie!”
Jedz warzywa i owoce
I przesypiaj wszystkie noce.
Znaj higienie osobistą,
Myj się zawsze wodą czystą.
Bo kto zdrowia nie szanuje,
Ten, niestety, wciąż choruje.

 

Piosenka do nauki:

„PADA DESZCZYK”
(muzyka: M. Kaczurbina
słowa: L. Wiszniewski)

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.
Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola.

 
 
 
 

Informacja dla rodziców

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC MARZEC 2018.

ODDZIAŁ VI

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu.

 • Utrwalanie nazw miesięcy. Rozpoznawanie symboli pogody.

 • Uświadomienie dzieciom wpływu odżywiania na zdrowie człowieka. Zachęcanie do spożywania warzyw i owoców.

 • Zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi wiosną w świecie roślin i zwierząt.

 • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji i zwyczajów świątecznych.

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

Pogoda”

 

Pogoda to straszny łobuziak,

nie słucha, kiedy ją proszę,

gdy mam ochotę na słonko,

każe mi wkładać kalosze.

A kiedy znowu zapragnę

pojeździć sobie na sankach,

ona roztapia śnieg cały

aż cieknie z mego .

Pogoda bywa grymaśna,

ale też czasem jest miła

no i przynosi mi słońce

bym się na dworze bawiła.

 

Joanna Myśliwska

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

"Skowronek".

 

 

Szary skowronek na polu śpiewa

Jak kwitną łąki, kwiaty i drzewa,

Jak świeci słonko i deszczyk pada

Jak z pod kamienia wygląda żaba.

 

Ref. Mój skowroneczku zaśpiewaj jeszcze

kiedy wiosenne nadejdą deszcze.

Mój skowroneczku zaśpiewaj w górze

kiedy wiosenne nadejdą burze.

 

Szary skowronek nad łąką śpiewa,

jak z pąków listki rosną na drzewach,

jak wiosna kwiaty pięknie maluje,

o tym jak bardzo ciężko pracuje.

 

Ref. Mój skowroneczku...

 

 

Sł. Dorota Kossakowska

muz. Jarosłwaw Wożniewski

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-03-15