To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców
 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc maj
Oddział  I

Tematy kompleksowe;

1. Zapraszamy na majową łąkę.
2. Zwierzęta i ich młode.
3. Kocham moją mamę .

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy na świeżym powietrzu. Zachęcanie dzieci do częstego przebywania na    świeżym powietrzu; kształtowanie wiedzy dotyczącej roślin i zwierząt.   Poznanie zwyczajów niektórych zwierząt mieszkających na łące oraz w gospodarstwie i ich młodych.
Wykonywanie upominków i przygotowanie programu artystycznego z okazji  Dnia Mamy.
 Budzenie przynależności do środowiska społecznego i przyrodniczego.

Piosenka i wiersz do nauki:

 

Piosenka"Laurka" sł. R. Pisarski,
 muz. K. Bożek - Gawik
     
Wymaluję na laurce
czerwone serduszko
Ptaka co ma złote piórka
i kwiaty w dzbanuszku.

Ref. Żyj mamusiu moja miła
sto lat albo dłużej
bądź wesoła i szczęśliwa
zdrowie niech ci służy.

Wiersz“Dbamy o Mamy” /zb. Własny/

 

My o mamy zawsze dbamy,
nawet, gdy jej nie słuchamy.
Gdy jej napytamy biedy ,
to kochamy ją i wtedy.
Lecz od dzisiaj przyrzekamy!
Nie zasmucać więcej mamy,
I mieć buzię uśmiechniętą
W takim dniu jak mamy święto.

                             

 

INFORMACJA  DLA   RODZICÓW
na miesiąc maj
  ODDZIAŁ  II

 

Tematy kompleksowe:

1.Moja miejscowość, mój region.

2.Moja ojczyzna.

3.Święto rodziców.

4.Łąka w maju.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

- Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą. Poznanie symboli gminy i miejscowości, w której mieszkają dzieci.

- Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem. Kształtowanie polskiej tożsamości. Utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

- Wzmacnianie więzi między dziećmi i rodzicami. Opisywanie emocji, przeżywanych w swojej rodzinie. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu z rodzicami.

- Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej. Wyjście na pobliską łąkę i zachęcanie do spacerów na świeżym powietrzu.

                                                          

          Wiersz  do nauki:                                            Piosenka do nauki:                              

     "Moja rodzina" B.Szelągowska                                      "Mama i tato" sł.i muz.B.Forma     

 

Piękny uśmiech,dobre serce;                                                   1.Wyruszamy z mamą

wszystko umie zrobić sama.                                                      na wielką wyprawę,

Kocha mnie najbardziej w świecie.                                              będzie czasu wiele

To jest właśnie moja mama!                                                        na wspólną zabawę.

 

Zawsze chętnie mi pomagasz,                                                Ref: Razem z rodzicami

kiedy jesteś obok, tato.                                                                 chcę poznawać świat

Z Tobą czuję się bezpiecznie.                                                        i nie ważne wcale,

Kocham Ciebie właśnie za to!...                                                     że mam mało lat...

 
 
 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc maj
Oddz. III
 
TEMATYKA:

1. Moja Ojczyzna

2. Łąka w maju

3. Święto mamy

4. Zawody rodziców

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

- Rozwijanie poczucia przynależności narodowej. Nazywanie i określanie wyglądu symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Przybliżenie wiedzy o Warszawie.

-  Kształtowanie zainteresowań przyrodniczych. Poznanie wybranych  mieszkańców łąki, ich wyglądu i zwyczajów.

- Zachęcanie  do okazywania szacunku mamie, uwrażliwienie  na Jej potrzeby. Rozbudzenie zainteresowania przygotowaniem uroczystości z okazji Dnia Matki.

- Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami. Poznanie pracy zawodowej rodziców, mówienie   o niej.

 

 

                               Wiersz                                                  Piosenka

                        Mamusiu moja frg.                                Mama i tato

                             J.Myślińska                                  sł. i muz. B.Forma

Mamusiu moja, mamo kochana,                              1.Wyruszamy z mamą

dzisiaj jest święto Twoje od rana,                              na wielką wyprawę,

więc ja dziś Tobie składam życzenia,                        będzie czasu wiele

z całego serca, pełne wzruszenia.                               na wspólną zabawę.

                                                                            Ref. Razem z rodzicami

Życzę Ci tego, czego chcesz skrycie,                         chcę poznawać świat

bo przecież kocham Ciebie nad życie,                        i nie ważne wcale,

za to, że miłość mi swoją dałaś                                  że mam mało lat.

i mną się czule opiekowałaś.                                  2. Na wycieczkę tato

                                                                                   zabierze mnie dzisiaj.

                                                                                   Jedzie z nami mama

                                                                                   i siostra Marysia.

                                                                               3. Czuję się bezpiecznie

                                                                                  zawsze z rodzicami,

                                                                                  jeśli chcesz, zapraszam,

                                                                                  zostań dzisiaj z nami.

           

 

Informacja dla Rodziców
na miesiąc maj
ODDZ. IV

                                              Tematy kompleksowe:

 • Skąd mamy książki?
 • Wiosna w polu i na łące…
 • Moja Mama i mój Tata.
 • Kolegów mamy blisko i daleko.

 

 

Główne zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku dbania o książki; poszerzanie wiadomości o etapach powstawania książki i jej twórcach.
 • Rozbudzanie ciekawości otaczającym środowiskiem przyrodniczym, kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody i poszukiwania wiadomości w różnych źródłach.
 • Wzmacnianie uczuć miłości i szacunku dla najbliższych członków rodziny; okazywanie uczuć poprzez zaangażowanie w przygotowanie uroczystości dla rodziców oraz okazywanie pomocy w codziennych obowiązkach.
 • Kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i narodowości oraz osób o niepełnej sprawności, szanowanie odmienności kulturowej i budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach.
   

Piosenka do nauki:

Gdzie jest tata - sł. Anna Bayer,
                           muz. Violetta Kułak

Kiedy w domu nie ma taty,
świat jest taki byle jaki,
nudą wieje nawet z kąta,
mama smutna jest bez końca.

Światło gaśnie, pies nie szczeka,
z kranu ciurkiem cieknie rzeka,
koniec świata, boli głowa.
Czy ten tata dziś zwariował?

O, już chyba nie wytrzymam!
Gdzie jest tata? Kto go widział?
Kiedy wreszcie wróci z pracy?
Kiedy dziecko go zobaczy?

Drzwi wejściowe już stuknęły,
nogi taty już szurnęły.
Może mi się tylko śniło,
że tak długo go nie było?

Wiersz do nauki

„Co zrobić dla mamy?”


Co zrobić, żeby mama
 na co dzień i od święta
żadnych zmartwień nie miała
 i była uśmiechnięta?

Przyniosę jej garść rumianków,
zapachu bzu odrobinę.
Zrobię kilka fikołków
i śmieszną dla mamy minę.

Znajdę dla mamy biedronkę
na listku mokrym od rosy,
przytulę się do mamy

i uczeszę jej włosy.

Dam mamusi mój kamyk,
który noszę w kieszeni,
niech się spełnią jej wszystkie
najpiękniejsze życzenia!

 

 
 
 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc maj
ODDZ. V

TEMATYKA:

 1. Moja miejscowość – mój region.
 2. Polska - moja ojczyzna.
 3. Łąka w maju.
 4. Moi rodzice.

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • poznanie swojej miejscowości, jej historii, herbu, ważniejszych miejsc i obiektów użyteczności publicznej; poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych;
 • budowanie poczucia przynależności narodowej: podawanie nazwy swojej ojczyzny
  i jej stolicy, poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp., wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski; wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską, wyjaśnianie znaczenia zwrotu: jesteśmy Europejczykami,  poznawanie nazw wybranych państw należących do UE;
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach
  i w różnym czasie, poznawanie łąki wiosną, poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników, wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin, wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt, zjawiska tęczy, poznawanie wybranych roślin zielnych
  (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki), wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody;
 • wzbogacenie wiedzy o rodzinie: opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter), podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców, opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny, wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.

 

Piosenka do nauki:

„Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime”

                          Śpiewające Brzdące
1. Usiądź mamo przy mnie blisko
I posłuchaj tych słów,
Ty z pewnością znasz to wszystko,
Jednak powiem to znów.

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.

2. Popatrz mamo w moje oczy
Ujrzysz w nich miłość mą.
Nawet bardzo późno w nocy
Śpiewać będę Ci to.

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.      

Wiersz do nauki:     

            „Dzieci"     D. Gellner

Wszystkie dzieci
Na całym świecie
są takie same.
lubią skakać na jednej nodze
lubią zanudzać mamę.
wszystkie dzieci na całym świecie
śpiewają wesołe piosenki,
byle kamyk,
byle szkiełko
biorą jak skarb do ręki.
Podobno dzieci na całym świecie,
bywają niegrzeczne czasem,
lecz to nie u nas, nie w naszym –
Mieście, to gdzieś za górą, za lasem.

 

 

 

 
Informacja dla Rodziców
na miesiąć MAJ
Oddz. VI

TEMATYKA:

 1. Lisia Góra - moja miejscowość, Polska - Moja Ojczyzna,
 2. Moi rodzice.
 3. Łąka w maju.

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • poznanie swojej miejscowości, jej historii, herbu, ważniejszych miejsc i obiektów użyteczności publicznej; budowanie poczucia przynależności narodowej: podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy, poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego, stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.,
 • wzbogacenie wiedzy o rodzinie: opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter), podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców, opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny, wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie, poznawanie łąki wiosną, poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.

PIOSENKA DO NAUKI:

„Moja Mama”

(Tomasz Świder , Katarzyna Godzisz)

Ref.:Jest najlepsza moja mama, piękna, mądra, ukochana x2

1.Robi dania ulubione, ładnie sprząta cały domek Chodzi ze mną na spacerek i zna mnóstwo fajnych gierek

Ref.:Jest najlepsza moja mama, piękna, mądra, ukochana x2

 

2.Z nią nie nudzę się w ogóle, zawsze coś mi wyczaruje Da buźaka gdy jest źle i do snu utuli mnie.

 

 

WIERSZ DO NAUKI :

„Nasza Mama”

 

Kto się o nas troszczy,
najczulej patrzy na nas?
Kto od złych przygód strzeże?
Nasza kochana mama.

Uczyła pierwszych kroków,
pierwszych słów nas uczyła,
każdą łzę nam otarła
mamusia nasza miła.

Jak Ci się odwdzięczymy
za wszystko, droga Mamo?
Będziemy się starali
kochać Ciebie tak samo.

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców

na miesiąc MAJ

ODDZ. VII

TEMATYKA:

1.MOJA MIEJSCOWOWŚĆ, MÓJ REGION

2.MOJA OJCZYZNA

3.ŁĄKA W MAJU

4.ŚWIĘTO RODZICÓW

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
 • poznawanie herbu swojej miejscowości
 • podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy
 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.
 • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski.
 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.

 

 

Piosenka : „Jestem Polakiem”

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
na pewno w drodze spotka Nas.
Ref
2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
obok Wawelu mieszkał smok.
Ref…
3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek
i wiele innych pięknych miejsc.
Ref…
4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach
pierników kusi mocno nas.Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem
można wyruszyć dalej w świat.

 

Wiersz: "Mama i tata" Jadwiga Koczanowska

Mama i Tata to nasz świat cały,
ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie,
i wszystkie psoty nam wybaczacie
 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20