To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców

 

Informacja dla Rodziców
na miesiąc STYCZEŃ
ODDZIAŁ I

 

TEMATYKA:

 1. Zwierzęta zimą.

 2. Moja rodzina.

 3. Dzień Babci i Dziadka.

   

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą.

 • Kojarzenie nazw wybranych zwierząt leśnych z ich wizerunkiem.

 • Zachęcanie do serdecznych zachowań wobec bliskich osób.

 • Kształcenie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych.

 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta.

   

WIERSZ :

 

Moja rodzina

 

Moja rodzina jest wspaniała,

jest w niej mama, tata,

ja i siostra mała.

A mój starszy brat już studiuje

i właśnie wyruszył

zwiedzać świat.

Babcia z dziadkiem

z nami mieszkają

I smakołyki często nam dają.

 

PIOSENKA :

 

Babciu Droga Babciu

 

Babciu, droga Babciu

powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy tup-tup-tup

Teraz babciu ty to zrób!

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy raz dwa trzy

Teraz babciu zrób to ty.

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy
 Teraz babciu podskocz ty!

 

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,

Teraz babciu daj nam ty!

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA  DLA   RODZICÓW
NA MIESIĄC STYCZEŃ
  ODDZIAŁ  II

 

TEMATYKA:

1. Już zima.
2. Bezpieczne zabawy na śniegu.
3. Święto Babci i  Dziadzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

GŁÓWNE  ZADANIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy, poznanie zjawisk atmosferycznych związanych z aktualną porą roku oraz właściwości śniegu       
i lodu. Wpajanie dzieciom potrzeby ruchu na świeżym powietrzu również porą zimową.
2. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania rozsądku podczas zabaw zimowych. Zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy. Uświadomienie im niebezpieczeństw grożących z zabawy w pobliżu zamarzniętych stawów i rzek lub tras
 komunikacyjnych.
3. Kształtowanie postawy przywiązania i szacunku wobec najbliższych: babci i dziadzia. Wdrażanie do utrzymania tradycji obchodzenia uroczystości rodzinnych      i okolicznościowych. Uświadomienie dzieciom obowiązku opiekowania się ludźmi starszymi.

WIERSZ DO NAUKI

"Biała zima"   
   (zb. własny)
Zima, zima biała,
śnieżne gwiazdki rozsypała.
Zimno, biało i puszyście,
białe domy, białe liście.
Zima, zima jest wesoła
i na śnieżki dzieci woła.
Ubielone w parku drzewa,
białą drogą biegnie Ewa.
 

 

 
PIOSENKA DO NAUKI
" Babcia kucharka"
                         (sł. i muz. M. Tomaszewska)
Moja babcia ukochana,
bardzo pyszne robi dania.
Zupkę z cienkim makaronem
i racuszki usmażone.
 
Ref: Robi frytki i pączusie,
niech najedzą się wnuczusie.
 
Ja gdy kiedyś będę babcią,
też nauczę się gotować.
I co tylko wnuki zechcą,
zawsze będę im szykwać.
 
Ref: Robi frytki i pączusie,
niech najedzą się wnuczusie.
 
 
 
 
 
 Informacja dla Rodziców
na miesiąc Styczeń
Oddz. III
 
TEMATYKA:
 1. Dokarmiamy ptaki
 2. W Nowym Roku
 3. Babcia i Dziadek
GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:
 • Zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania ptaków zimą, wzbogacenie słownika dzieci o nazwy ptaków zimujących u naszym kraju;doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych;
 • Zapoznanie z nazwami miesięcy. Wzbogacanie wiedzy na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku, utrwalanie ich nazw. Układanie kalendarzy, uświadomienie stałego następstwa pór roku i miesięcy.
 • Rozwijanie szacunku dla osób starszych, wzmacnianie więzi rodzinnych. Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i dziadka. Wdrażanie do występów przed szerszą publicznością.  

 

Piosenka do nauki:

„Moja babcia”

muz.M.Krysztopa, sł.D.Kossakowska

1.Moja babcia czarodziejka,

umie szczęście wyczarować.

I w świat bajek oraz baśni,

lubi często podróżować.

 

Ref. Kocham moją babcię,

najmocniej na świecie.

Nigdzie tak wspaniałej

babci nie znajdziecie.

 

2. Lubi chodzić na spacery,

z letnim wiatrem iść w zawody.

Kiedy ładna jest pogoda,

chętnie skacze też do wody.

 

3. Moja babcia pięknie tańczy,

tango oraz inne tańce.

Wtedy kiedy jest karnawał,

robi różne przebierańce. 

 

 

                     

 

 

Wiersz do nauki:

„W dniu Babci i Dziadka”

                 B.Forma

Wiersze, tańce i piosenki

dla babci i dziadka,

od miesiąca ćwiczyła

wesoła gromadka.

 

Zaraz zaśpiewamy,

zaraz zatańczymy.

Dla Babci i Dziadka

pięknie wystąpimy. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
NA MIESIĄC STYCZEŃ
ODDZIAŁ IV
ODDZ. I
Tematyka:
1. Witamy Nowy Rok.
2. Co można robić zimą?
3. Święto Babci i Dzi
 
 

Główne zadania wychowawczo- dydaktyczne:

* Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy. Zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną. Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy, zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem. 
* Poszerzanie wiedzy na temat obszarów polarnych, doskonalenie kompetencji matematycznych- lateralizacja, kodowanie, rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu- hartowanie.
* Wzbudzanie szacunku do osób starszych, doskonalenie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych.
 
 
PIOSENKA DO NAUKI:
" Piosenka dla babci"
sł. i muz. J. Kucharczyk
 
Kochanej babci w naszej piosence
życzymy stu lat!
a może więcej.
W szczęściu i zdrowiu,
tak wiele dni.
życzymy dzisiaj babuniu Ci!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI:
" Wiersz dla babci i dziadka"
zb. własny
 
Aby babcia i dzadziunio ,
w zdrowiu długo żyli.
Aby uśmiech dla nas mieli,
w każdej wolnej chwili.

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc styczeń
ODDZIAŁ V

 

Tematy kompleksowe:    

 

 • Powitajmy Nowy Rok.
 • Nasze zimowe zabawy.
 • Z Babcią i Dziadziem jest wesoło!
 • Zimowe dyscypliny sportowe.
   Główne zadania wychowawczo-  dydaktyczne:

 

 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku, miesięcy i dni tygodnia ; rozwijaniewiedzy dzieci na temat czterech pór roku i budowykalendarza;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia;
 • utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • określanie, rozumienie iprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 •  
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; stosowanie pojęć: wcześniej, później, dawniej, obecnie;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; zachęcanie do okazywania im pomocy;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zabaw i zawodów.

 

      

         Piosenka do nauki:
                     „Piosenka dla Babci i Dziadka”

 

I. Moja babcia nie jest siwa,
świetnie biega, nieźle pływa,
dobrze wie, co słychać w świecie,
bo się zna na Internecie.

Ref.: Babcia, babcia ukochana,
babcia, babcia roześmiana.
Babcia, babcia w środku całkiem młoda,

    Jeszcze wnukom siły doda.  /bis

II. Z dziadkiem lubię łowić ryby,

Albo walczyć, tak „na niby”.

Z nim zdobywam górskie szczyty,

Bo to kompan znakomity.

Ref.: Dziadek, dziadek ukochany,

dziadek, dziadek niezrównany.

Dziadek życia wciąż ciekawy,

       Zawsze chętny do zabawy.

 

 

III.  Z babcią gadam sobie szczerze,
Z dziadkiem jeżdżę na rowerze,
bardzo lubię pić herbatkę
z moją babcią, z moim dziadkiem.

Ref. Dziadek z babcią- przyjaciele,
Dziadek z babcią- tropiciele
marzeń, przygód i zagadek.
Super-Babcia, Super-Dziadek!

                              
   /muz. Liliana Widlarz;
                                   sł. Ewa Stadtmuller/

 

   
 
                                                                   
Informacja dla Rodziców
na miesiąc styczeń
ODDZ. VI
 

Tematy kompleksowe:

Mijają dni, miesiące, lata

Bezpieczna zima

Babcia i Dziadzio

 

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie. Aktywne uczestniczenie w organizowaniu  uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, poczęstunku itp.).
 • Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania. Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie. 

Piosenka do nauki:
 Kolega dziadek (sł. i muz. K. Gowik)

I. Gdy tata mój pracuje cały dzień,
a mama idzie na spacer z psem,
to wtedy dziadek, dziadek mym kolegą jest 
bo dziadek mocno kocha mnie, tak, mnie!

Ref.: Dziadku, dziadku, jak to dobrze ciebie mieć.
Mądry jesteś, bo masz chyba ze sto lat!
Poczytamy bajki, urządzimy mecz,
potem ze mną pizzę będziesz jadł.
Dziadku, dziadku, jak to dobrze, że masz czas.
Różne sprawy wytłumaczysz tak jak nikt
i będziemy śmiać się razem, cha, cha, cha!
Aż nam babcia pyszny deser da.

II. Gdy nudzę się, co robić nie mam już,
dzwonię do dziadka, by przyszedł tu,
by jakoś zaczarował cały wielki świat
i aby z nieba popcorn spadł! Tak, spadł!

 

Wiersz do nauki:

„Dla babuni” M. Terlikowska

Marek jak ma parę złotych
to do skarbonki je wsunie,
bo on oszczędza na rower.
A ja ?
Ja oszczędzam babunię!
Sam swoje rzeczy posprzątam,
sam swoje łóżko pościelę.
Po prostu babci pomagam
codziennie, nawet w niedzielę.
Babcia mi zawsze dziękuje,
przytuli, pogłaszcze po głowie.
A po kolacji wieczorem;
ciekawą bajkę opowie.
Czasem o śpiącej królewnie,
czasem o szklanej górze,
więc oszczędzajmy babunie
by żyły nam jak najdłużej.

Informacja dla Rodziców
na miesiąc STYCZEŃ
ODDZIAŁ VII

 

TEMATYKA:

1. Już zima – bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie.

2. Kubusiowi Przyjaciele Natury.

3.Święto Babci i Dziadzia.

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy, Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania rozsądku podczas zabaw zimowych. Zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy.

 • Realizacja programu mającego na celu zachęcanie najmłodszych do dbania

  o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

 • Kształtowanie postawy przywiązania i szacunku wobec najbliższych: babci i dziadzia. Wdrażanie do utrzymania tradycji obchodzenia uroczystości rodzinnych. Uświadomienie dzieciom obowiązku opiekowania się ludźmi starszymi.

       WIERSZ DO NAUKI

„Biała Zima”

 

Zima, zima biała,

śnieżne gwiazdki rozsypała.

Zimno, biało i puszyście,

białe domy, białe liście.

Zima, zima jest wesoła

i na śnieżki dzieci woła.

Ubielone w parku drzewa,

białą drogą biegnie Ewa.

 

PIOSENKA DO NAUKI :

  

”Dziadziu i Babcia (bajubaju.tv.)

Ref.:Kocha Babcię i Dziadziusia Każdy wnuczek każda wnusia

 1. Babcia mnie utuli po zabawie da obiadek. Wszystko wytłumaczy zawsze mój kochany Dziadek .
 2. Chętnie ich odwiedzam kiedy tylko mogę.

Prawie już pamiętam do ich domu całą drogę.          

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-01-12