To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019.

ODDZIAŁ I

 

 

TEMATYKA:

1. Moja sala.

2. Bezpieczna droga do przedszkola.

3. Jesień w parku i w lesie.

4. Jesień w sadzie.

 

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Poznanie zwrotów grzecznościowych i wdrażanie do ich stosowania.

 • Zapoznanie z wyglądem własnej sali i imionami dzieci.

 • Nabywanie umiejętności właściwego współżycia w grupie.

 • Zachęcanie do samodzielności.

 • Utrwalanie znajomości podstawowych kolorów i wybranych znaków drogowych.

 • Zachęcanie do wypowiadania się nt. darów jesieni: kasztanów, żołędzi.

 

WIERSZ DO NAUKI:

 

Wyliczanka”

 

Rączki robią klap, klap, klap.

Nóżki robią tup, tup tup.

Tutaj swoją główkę mam .

I po brzuszku bam, bam, bam.

Buzia robi am, am, am.

Oczka patrzą tu i tam.

Tutaj swoją główkę mam.

I na nosku sobie gram!

Tu mam nóżki do tupania,

tu mam rączki do klaskania.

Tu mam oczy do patrzenia

tu mam buzię do mówienia.

Tu mam brzuszek do jedzenia,

tu kolanka do klęczenia.

Tu mam uszy do słuchania,

mam nosek do wąchania!


 

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

 

"Wesoła powitanka ".

 

1. Przywitajmy się wesoło,

bo dziś taki piękny dzień.

Teraz zróbmy wielkie koło

i pokłońmy wszystkim się.

Ref. Tra, la, la, la, tra, la, la,

dzisiaj każdy dobry humor ma.

Tra, la, la, la, tra, la, la,

dzisiaj każdy dobry humor ma.

2. Uśmiechnijmy się radośnie,

słońce do nas śmieje się,

tyle nowych przygód czeka,

przywitajmy nowy dzień.

Ref. Tra, la, la, la, tra, la, la,

dzisiaj każdy dobry humor ma.

Tra, la, la, la, tra, la, la,

dzisiaj każdy dobry humor ma.

 

 

 


INFORMACJA  DLA   RODZICÓW
na miesiąc wrzesień
  ODDZIAŁ  II

Tematy kompleksowe:

1. Ja i moi koledzy w przedszkolu.  

2. Nasze przedszkole.                                                                                                                  

3. Na ulicy.                                                                                                                                           

 4. Dary sadu.

Zadania wychowawczo-dydaktyczne :

1.Zapoznanie z podstawowymi zasadami współżycia w grupie , wdrażanie dzieci do bezpiecznych zachowań, zgodnej zabawy oraz porządkowania miejsca po zabawie. Tworzenie więzi emocjonalnej między dziećmi.

2. Zapoznanie dzieci z przedszkolem ( szatnia, sala, ogród przedszkolny ), nawiązanie bliskiego kontaktu z nauczycielkami i innymi pracownikami, kształtowanie poczucia zaufania do nich.

3. Poznawanie darów jesieni, rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw rosnących w Polsce. Zachęcanie dzieci do spożywania owoców z naszych sadów, motywowanie do dbania o swoje zdrowie.

4. Poznawanie zasad ruchu drogowego dla pieszych, dostrzeganie sytuacji  zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze, przewidywanie skutków niepożądanych zachowań związanych z ruchem drogowym .

 

„Przyjdź do nas”   

(sł. K. Turek, muz. M. Broda-Bajak)

Gdy jesteś sam, gdy smutno Ci,      

to do przedszkola biegnij prędko.                    

 Zabawek tu pełno jest i mnóstwo nowych przygód

na Ciebie czeka też

Ref:  Przyjdź do nas ,

przyjdź do nas-  tu miło płynie czas,

Przyjdź do nas ,

przyjdź do nas- kolegów tutaj masz.        

 

                                      

“Co lubimy”
( zb. własny)

Lubimy jabłuszka

i słodziutkie gruszki

na śliwki jesteśmy

wielkie łakomczuszki.

Marchewkę chrupiemy

jak małe zajączki,

pomidory też zjadamy,

gdy nam wpadną w rączki.              
 

 

 

   
   

                                           

 

                

 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc wrzesień
Oddz. III
 
TEMATYKA:

1. Witamy w przedszkolu

2. Jestem bezpiecznym przedszkolakiem

3. Chcę być zdrowy

4. Jesień w ogrodzie i sadzie

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

- Rozwijanie umiejętności współtworzenia przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad współżycia z innymi, pomagania rówieśnikom.

- Utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Zwracanie uwagi na sposoby oznakowania przejść dla pieszych oraz  różnorodne znaki drogowe.

- Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych. Podkreślanie znaczenia aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia.

- Utrwalanie nazw owoców i warzyw, określanie ich wyglądu. Wzbogacanie doświadczeń smakowych w czasie degustacji. Uświadomienie o ich wartościach odżywczych.

 

                              

               piosenka                                                             wiersz

                                                                                     

         „Moje przedszkole”                                            „Smaczne warzywa”

 

   muz.M.Krysztopa, sł.D.Kossakowska                             D.Kossakowska

 

I Jestem znów w przedszkolu,                                        Krzysio lubi jeść warzywa

szybko mija czas.                                                            smaczne i chrupiące,

Wspominam z radością,                                                  które latem dojrzewały,

jezioro i las.                                                                     gdy świeciło słońce.

 

Ref: Bo w moim przedszkolu,                                        Jeden seler, dwie marchewki,

najlepiej na świecie.                                                       trzy pietruszki zdrowe,

     Drugiego takiego,                                                           cztery pory, pięć buraków

nigdzie nie znajdziecie.                                                  i danie gotowe.

 

                                 II Tu się mogę bawić,

                                    tu się mogę śmiać.

                                   Gdy jestem zmęczony,

                                    mogę nawet spać.

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
NA MIESIĄC WRZESIEŃ
ODDZ. IV
 
 
 
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 
W przedszkolu.
* Wakacyjne wspomnienia.
* Jesteśmy bezpieczni.
* Dbam o siebie i środowisko.
 

Główne zadania wychowawczo- dydaktyczne:

* Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie. Wzmacnianie uczucia przynależności do grupy przedszkolnej.

* Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

* Poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie. Utrwalenie bezpiecznych zachowań. Pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata.

* Doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu.

 

PIOSENKA DO NAUKI:

" PLAC ZABAW"

sł. M. Ostojewska, muz. I. Bogucka

 

Już w oczach radość bo słońce świeci

Na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci

Bawić się chodźmy już.

Ref:

Plac zabaw, plac zabaw

tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw , plac zabaw

w słoneczne dni odwiedzasz go.

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

" Dlaczego potrzebne nam są zasady?"

Witold Szwajkowski

 

Mądry przedszkolak przykładem świeci

zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.

Nie krzyczy na nie , nawet gdy zły jest.

I ich nie szturcha, ani nie bije.

 

Chce coś od innych- grzecznie poprosi.

I się z szacunkiem do nich odnosi.

Jak z tego widać nie trzeba wiele.

By wszystkich dzieci być przyjacielem.

 

 

 
 
 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc wrzesień 2019
ODDZ. V

TEMATYKA:

 1. My jesteśmy Mądre Sowy!
 2. Powspominajmy wakacyjne dni…
 3. Chcemy być bezpieczni...
 4. Wiemy,  jak dbać o siebie.

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • utrwalanie  zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; integrowanie grupy poprzez zabawy, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie umiejętności współdziałania;
 • pogłębianie wiedzy dzieci nt. atrybutów lata, a także aktywności i zjawisk związanych z tą porą roku,
 • rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat ; poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji);
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (telefon, internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce i w drodze do przedszkola; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami (odczytywanie i kodowanie);
 • doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu domowego;
 • rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne);
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; utrwalanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i kierunków w przestrzen

Piosenka do nauki:     „Plac zabaw”

 

Już w oczach radość,
bo słońce świeci, na spacer pora iść.
Na placu zabaw jest dużo dzieci,
bawić się chodźmy dziś.

  Ref.: Plac zabaw, plac zabaw,
          tu z kolegami poznasz zabaw sto.
          Plac zabaw, plac zabaw,
          w słoneczne dni odwiedzasz go!

Są tu drabinki i karuzela,
każdy się kręcić chce!
A w piaskownicy z mokrego
piasku babki zrobimy dwie.

Miło jest huśtać się na huśtawce,
wszyscy lubimy to, że hej.
Możemy puszczać barwne latawce,
wietrzyku dla nich wiej!

Ciekawi świata zawsze jesteśmy,
uczyć się każdy chce.
Bawić się świetnie na placu zabaw
możemy całe dnie.

 

 

Muz: Irena Bogucka
Sł: MałgorzataOstojewska

 

 

 

 
 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
           NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019
W ODDZIALE VI

Tematy kompleksowe:   

 • Witajcie w przedszkolu
 • Ja wśród innych
 • Bezpieczna droga do przedszkola
 • Przyszła jesień

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania przyjacielskich relacji
   z rówieśnikami
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w przedszkolu
 • Poznawanie siebie poprzez utrwalenie nazw części ciała
 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
 • Rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka
 • Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się w pobliżu tras komunikacyjnych
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

 

Piosenka do nauki:

„Wakacyjne wspomnienia”- sł. i muz. J. Kucharczyk

 1. Choć wakacje się skończyły,

chociaż minął wolny czas,

mamy tyle wspomnień,

tyle pięknych zdjęć

z wczasów i wyjazdów,

ze słonecznych miejsc.

Ref:  Gdzie góry wysokie,

jezior srebrnych blask,

gdzie morze błękitne,

piasek złotych plaż.

Jest tyle pięknych miejsc,

warto zwiedzić je

i wrócić kiedyś tam,

za rok czy za lat pięć.

 1. Warto zwiedzić całą Polskę

od Bałtyku aż do Tatr.

Poznać inne kraje,

lecz pamiętać też-

tam gdzie babcia, dziadek

jest przecudna wieś.

 


 

Wiersz do nauki

„Uliczne sygnały” J. Kaczanowska

W dużym mieście wielki ruch,
samochodów wiele,
jeśli chcesz bezpiecznym być,
musisz o tym wiedzieć.
 
To czerwone woła: STOP,
stój i czekaj grzecznie,
a zielone prosi – idź,
możesz przejść bezpiecznie.
 
Przez ulicę można przejść, 
tylko w takim miejscu,
gdzie mrugają światła dwa,
pasy są na przejściu.

Zapamiętaj jeszcze to:
gdy po mieście chodzisz, 
musisz pod opieką być,
dorosłej osoby!

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019.

ODDZIAŁ VII

 

TEMATYKA:

1. Zaradne Biedroneczki – nasza grupa przedszkolna.

2. Nasze przedszkole.

3.Bezpieczeństwo na co dzień.

4. Jesień w sadzie i ogrodzie.

  GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku –zachęcanie do samodzielności.

 • Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich. Poznanie zasad ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się.  Utrwalanie znajomości podstawowych kolorów i wybranych znaków drogowych.

 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; poznanie i nazywanie darów z sadu i ogrodu.

       WIERSZ DO NAUKI

 „W naszym przedszkolu”

Do przedszkola co dzień rano
Idę z tatą albo z mamą
W szatni daję im całusa
I do sali szybko ruszam
Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki
Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki.
Pani śpiewa nam piosenki
A my na cymbałkach gramy
Malujemy malowanki
Wieżę z klocków układamy
Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki
Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki.
Do ogródka wychodzimy
W chowanego się bawimy
A na obiad wszystko zjemy
Bo urosnąć duzi chcemy.
 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

  „Piosenka owocowo – przetworowa”
Idą owoce, idą warzywa,
na sam ich widok ślinka napływa.
Są takie pyszne, zdrowe chrupiące,
szczególnie latem, gdy świeci słońce.
A gdy jesienna przychodzi pora,
to bardzo smaczne będą w przetworach.
Będą w butelkach będą w słoikach,
pełno ich będzie w beczkach, w koszykach.
Ref. (x2) Powidła śliwkowe, dżemy truskawkowe,
ogórki kiszone, prawdziwki suszone,
a w mroźny wieczór, wieczór zimowy
pić będę sok malinowy.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-10