To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW
na miesiąc maj
Oddział I 

Tematy kompleksowe:

1. Dbamy o Ziemię

2. Bajki i bajeczki

3. Kocham moją mamę

4. Dzieci świata

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

- Zapoznanie ze sposobami dbania o czystość Ziemi.  Poznanie zasad segregacji śmieci, wdrażanie do szanowania przyrody w czasie spacerów i zabaw na powietrzu.

- Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książek. Omówienie  właściwego sposobu obchodzenia się z książkami. Zapoznanie z funkcją  biblioteki i zachęcania do korzystania z jej zasobów.

- Wzbudzanie zainteresowania życiem i pracą mamy. Kształtowanie potrzeby przynależności do rodziny.

- Rozbudzanie zainteresowania życiem dzieci w Polsce i innych krajach,  zapoznanie ze  znaczeniem słów Międzynarodowy Dzień Dziecka.

 

 

  Piosenka:

„Na Dzień Matki”

sł. i muz. J. Pfeiffer

 

Mamo, mamo dziś wszystkie dzieci,

niosą tobie życzeń bukiecik.

Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące

co wyrosły na naszej łące

 

Tato, tato dziś wszystkie dzieci,

niosą tobie życzeń bukiecik.

Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące

co wyrosły na naszej łące

 

 

INFORMACJA  DLA   RODZICÓW
NA KWIECIEŃ
  ODDZIAŁ  II

 

Tematy kompleksowe:

 1. Ulubione  bajki i baśnie.

       2. Zwierzęta w gospodarstwie.

       3. Dbamy o Ziemię

       4. Wiosna w ogrodzie. 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

   

 1. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy, budzenie zainteresowań czytelniczych oraz utrwalanie zasad korzystania z książek.
 2. Zapoznanie dzieci z  mieszkańcami zagrody wiejskiej oraz pracą człowieka związanego z hodowla zwierząt, kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt i opiekujących się nimi ludzi.
 3. Kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej,  rozumienie, że należy dbać o przyrodę, gdyż jesteśmy jej częścią, rozwijanie szacunku do zwierząt i roślin.
 4. Zapoznanie z pracami prowadzonymi wiosną w ogrodzie, nazywanie narzędzi potrzebnych do pielegnacji ogrodu, zapoznanie z nazwami kwiatów kwitnących wiosną  w ogrodzie, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.    

                                                                                                                                                                                                                                                       Wiersz i piosenka do nauki

„WIEJSKIE ŻYCIE”  A. Wojtyła

     Byłoby dziś znakomicie
     lepiej poznać wiejskie życie.
  
     Gdzie stodoła, chlew, obórka,
     piesek strzeże tam podwórka.

     Gdzie panuje gwar i hałas,
     wszyscy chcą cos mówić naraz.

     Kurka gdacze, kaczka kwacze,
     a tam mała Zosia płacze,

     że uciekła jej z podwórka
     ulubiona biała kurka.

 

       „ DBAJMY O PRZYRODĘ”

     sł i muz. D. i K. Jagiełło

       1.Dzisiaj nasza pani, dzieci nauczyła

          jak sortować śmieci, choć to rzecz nie miła.

Ref.: Nie śmiecimy, nie brudzimy, o przyrodę dbamy

          posprzątamy cała ziemię, bardzo ją kochamy.

2. Do żółtego kosza, to co plastikowe,

          a do niebieskiego, szkiełka kolorowe

         do brązowej torby,  wrzućcie trawę dzieci,

         a do torby czarnej -pozostałe śmieci.

 

   

 

    

 

  

 

*****************************************************************************************************************************************************

 
            

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
         NA MIESIĄC MAJ W ODDZIALE III

Tematy kompleksowe:


Książka moim przyjacielem

Patrzę, słucham, dotykam- poznaję świat…

Moi Rodzice

Dzieci z różnych stron świata

 

Główne zadania wychowawczo - dydaktyczne:

Wzbudzanie zainteresowania literaturą, wyrabianie nawyku dbania o książki, zwrócenie uwagi na budowę książki. Wycieczka do biblioteki.

Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem, uczenie dzieci uważnego obserwowania i wyciągania wniosków. Odkrywanie możliwości naszych zmysłówi właściwości różnych substancji. Czerpanie radości z eksperymentowania.

Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny, okazywanie uczuć, tworzenie relacji opartych na miłości i akceptacji. Budzenie zainteresowania dzieci ich pracą.

Na podstawie literatury, ilustracji i opowiadań poznanie wyglądu, warunków życia i sposobu ubierania się  dzieci na różnych kontynentach. Zwrócenie uwagi na podstawowe prawa dziecka niezależnie od koloru skóry, narodowości czy kultury.

 

Piosenka do nauki:

„Dla Ciebie Mamo”

Dla ciebie kwiaty kwitną na łące
Dla ciebie wieje ciepły wiatr
Dla ciebie niebo jest tak błękitne
Do ciebie śmieje się cały świat

Ref.
La, la, la,la,la….

Dla ciebie świeci złociste słońce
Dla ciebie gwiazdy nocą ćmią
Dla ciebie ptaki śpiewają wiosną
Do ciebie śmieje się cały świat

Ref.
La, la, la, la, la…..

Wiersz do nauki
          Po co jest mama?
Aby mnie wzięła na kolana,
by pogładziła po głowie,
podarowała opowieść.

By zawsze przy mnie była,
pomogła, pocieszyła.

A ja rosnę przy mamie,
wczoraj, dzisiaj i jutro,
aby jej nigdy w życiu
 nie było smutno.

                        R. Przymus

 

                       

 
 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc kwiecień 2018
ODDZ. IV

TEMATYKA:

 1. W gospodarstwie.
 2. Doznawanie uczuć jest ważne.
 3. Święto Ziemi.

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

-zapoznanie z wybranymi dorosłymi i młodymi zwierzętami hodowanymi na   wsi; wzbogacenie słownika czynnego dzieci o nowe słowa;

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej, uświadomienie dzieciom wpływu wyrażania emocji na samopoczucie drugiego człowieka, zachęcanie do bycia miłym, radosnym, uśmiechniętym; kształtowanie sprawności ogólnej organizmu’

- kształtowanie postawy proekologicznej u dzieci ; zapoznanie ze skutkami zanieczyszczenia wody, z różnymi sposobami wykorzystania powietrza; rozbudzanie zainteresowania przyrodą i najbliższym otoczeniem; kształtowanie umiejętności obserwowania roślin w terenie;

Piosenka do nauki;

J.Brzechwa „Kaczka Dziwaczka”

/”Akademia Pana Kleksa”/

Nad rzeczką opodal krzaczka,
Mieszkała kaczka-dziwaczka,
Lecz zamiast trzymać się rzeczki,
Robiła piesze wycieczki.
Raz poszła więc do fryzjera:
"Poproszę o kilo sera!"
Tuż obok była apteka:
"Poproszę mleka pięć deka."
Z apteki poszła do praczki
Kupować pocztowe znaczki.
Gryzły się kaczki okropnie:
"A niech tę kaczkę gęś kopnie!"
Znosiła jaja na twardo
I miała czubek z kokardą,
A przy tym, na przekór kaczkom,
Czesała się wykałaczką.
Kupiła raz maczku paczkę,
By pisać list drobnym maczkiem.
Zjadając tasiemkę starą,
Mówiła, że to makaron.
A gdy połknęła dwa złote,
Mówiła, że odda potem.

Martwiły się inne kaczki:
"Co będzie z takiej dziwaczki?"
Aż wreszcie znalazł się kupiec:
"Na obiad można ją upiec!"
Pan kucharz kaczkę starannie
Piekł, jak należy, w brytfannie.
Lecz zdębiał, obiad podając,
Bo z kaczki zrobił się zając.
W dodatku cały w buraczkach,
Taka to była dziwaczka!

      

Wiersz do nauki;

Zabawa w ZOO ”

                           /zbiór własny/

Zwierzęta w ZOO
Tańczyć lubiły,
Muzyczny zespół
Więc założyły.
Słowik solistą
Jest w tym zespole.
Uczył się śpiewu
W muzycznej szkole.
Konik kopytkiem
Rytm wystukuje,
A cały refren
Kos wygwizduje.
Bocianek dziobkiem
Im dyryguje,
Sowa na drzewie
Też pohukuje.
Ptaki, zwierzęta
Bawią się wkoło.
W ZOO jest dzisiaj
Bardzo wesoło!

 

 

 

Informacja dla Rodziców
na miesiąc  LISTOPAD   2017
ODDZ. V
 

TEMATYKA:

1. JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE
2. KAPIE, KROPI, MŻY
3. DBAMY O ZDROWIE
4 .OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI
5. TUTAJ ROSŁY PAPROCIE
 
ZADANIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Zapoznanie dzieci z pracą listonosza, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą,
Zapoznanie dzieci z instytucją jaką jest poczta i jak się zmieniała na przestrzeni dziejów,
Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią (deszcz, wiatr, mgła…),
Kształcenie nawyku ubierania się odpowiednio do pogody,
Kształcenie nawyku aktywnego spędzania czasu,
Zachęcanie dzieci do codziennego spożywania owoców i warzyw,
Zapoznanie ze zwierzętami domowymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie im odpowiednich warunków,
Zapoznanie z etapami powstawania węgla
Dostrzeganie użyteczności pracy ludzi – zapoznanie z pracą górnika.

 

Wiersz do nauki;

"DBAJ O ZDROWIE”  
(wiersz Joanny Myślińskiej)

Gdy zdróweczko dopisuje,
Świat się śmieje i raduje,
a więc każdy Ci to powie:
„Musisz dbać o swoje zdrowie!”
Jedz warzywa i owoce
I przesypiaj wszystkie noce.
Znaj higienie osobistą,
Myj się zawsze wodą czystą.
Bo kto zdrowia nie szanuje,
Ten, niestety, wciąż choruje.

 

Piosenka do nauki:

„PADA DESZCZYK”
(muzyka: M. Kaczurbina
słowa: L. Wiszniewski)

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.
Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola.

 
 
 
 

Informacja dla rodziców

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC MAJ 2018.

ODDZIAŁ VI

 

 

TEMATYKA:

 

 1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ.

 2. MIESZKAŃCY ŁĄKI.

 1. MOI RODZICE.

 2. SWIĘTO DZIECI.

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Rozbudzanie zainteresowania dorobkiem całego kraju.

 • Rozbudzanie szacunku do symboli narodowych.

 • Zdobywanie wiedzy na temat przyrody oraz ciekawostek na temat zwierząt żyjących w najbliższym środowisku.

 • Kształtowanie właściwego stosunku do rodziców i rodzeństwa.

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

Kochanej mamie”

 

Gdy rano wstaję

na dzień dobry piękny uśmiech

od mamy dostaję.

Co dzień mnie otula ciepło jej dłoni,

ono mnie zawsze przed złem ochroni.

Mama zawsze jest przy mnie

gdy mi smutno i źle, mama umie pocieszyć, każde dziecko to wie.

Kocham swoją mamę moim sercem całym,

i życzę jej moc zdrowia

bo jest przyjacielem wspaniałym.

 

Anna Surowiec

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

"Uściski dla mamy".

 

Refren: Na dobry dzień wspaniały przepis znam. Uściskam mamę i buziaczka dam. Przegonię chmury i otworzę słonku drzwi. I już humorek murowany mam.

 

Mama mnie dobrze zna, o łakomczuszka dba.

Kisiel gotuje, piecze tort. Mniam, mniam.

I wszystko gra.

 

Refren: Na dobry dzień..

 

Mama się cieszy gdyż, przyszedł od wróżki list.

W nim zaproszenie jest na bal.

więc się stroimy dziś.

 

Ref: Na dobry dzień..

 

Mama wygląda tak jak najpiękniejszy kwiat.

Jak piękna róża, piękny bez,

jak piękny polny mak.

 

 

 

 

Sł. Elżbieta Buczyńska

muz. Jarosłwaw Piątkowski

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-05-20