To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC LISTOPAD 2019.

ODDZIAŁ I

TEMATYKA:

 1. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

 2. Kapie, kropi, mży.

 3. Dbamy o zdrowie.

 4. Opiekujemy się zwierzętami.

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 • Rozwijanie patriotycznej postawy. Poszerzanie wiadomości na temat miejsca swojego zamieszkania.

 • Kształcenie koncentracji uwagi i logicznego myślenia

 • Wzbogacanie wiadomości na tema właściwego ubioru dostosowanego do pogody.

 • Kształtowanie pojęcia: higiena osobista, doskonalenie umiejętności mycia i wycierania rąk oraz samodzielnego posługiwania się grzebieniem.

 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami domowymi, rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi w domu

   

WIERSZ

 

                   Flaga

 

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.

Czerwień - to miłość,
biel - serce czyste...
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

 

Polska uśmiechem serdecznym wita,
orzeł w koronie strzeże jej bram,
biało - czerwoną flagą spowita
- serce i duszę zabrała nam!
Serce i duszę zabrała nam!

 

Cz. Janczarski

 

PIOSENKA :

 

Mazurek Dąbrowskiego

 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...


Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.


Marsz, marsz...


Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

 

 INFORMACJA  DLA   RODZICÓW

na miesiąc listopad
 
  ODDZIAŁ  II

 

TEMATYKA:

1. Chłodny listopad- mówimy o Polsce.

2. Dbamy o czystość.

3. Zwierzęta domowe.      

4. Ulubione bajki .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

GŁÓWNE  ZADANIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, szacunku do naszego kraju oraz symboli narodowych. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych, uświadomienie konieczności ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych występujących o danej porze roku.

 

2. Wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej oraz troski o swój wygląd zewnętrzny, rozpoznawanie przedmiotów i rzeczy potrzebnych  do dbania o higienę osobistą.

 

3. Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach domowych, poznanie potrzeb   i zwyczajów zwierząt oraz sposobów opieki nad nimi, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swojego pupila.
 

4. Wzbogacenie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami, pobudzanie wyobraźni dziecięcej. Utrwalanie zasad korzystania z książek.

WIERSZ DO NAUKI

" Nasze zwierzęta"

(zb. własny)

Zwierzęta kochamy

I o nie zawsze dbamy.

Papugę karmimy

I do niej mówimy.

A często się zdarza,

Że ona powtarza.

Kot i pies to przyjaciele,

Z nimi zabaw zawsze wiele.

 

PIOSENKA DO NAUKI

 

„Ogrodowe skrzaty”                                                                               ( „A u nas w przedszkolu”)


    Ogrodowe skrzaty,długie brody mają,                          Grzecznym przedszkolakom,                                         Nisko się kłaniają                                                                     Ram pam pam /3x                                                         I ja też kłaniam się nisko Wam.


  Ogrodowe skrzaty, czarne butki mają,                              Do wspólnej zabawy,                                                      wszystkich zapraszają                                                                    Tup,tup,tup /3x                                                             Tup tak jak skrzaty i obrót zrób

 

                                        

             

 Informacja dla Rodziców

na miesiąc listopad
Oddz. III
 
TEMATYKA:
 1. Jesienna szaruga
 2. Mały patriota
 3. W co się bawić kiedy pada deszcz
 4. Domowe zwierzęta
 5. Mój przyjaciel miś
GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech późnej jesieni. Uświadomienie znaczenia deszczu dla życia człowieka.

- Kształtowanie więzi z Ojczyzną i świadomości narodowej. Ukazanie patriotyzmu w czasach współczesnych. Uczenie szacunku wobec symboli narodowych.

- Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania emocji. Zachęcanie do kreatywności w czasie zabaw. Kształtowanie umiejętności współpracy z rówieśnikami oraz przestrzegania zasad zabaw.

- Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, ich potrzeb i zwyczajów. Kształtowanie odpowiedzialności za nie.

- Zapoznanie z historią powstania pluszowego misia. Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą.Wdrażanie do poszanowania zabawek. Obchody Dnia Pluszowego Misia.

 

Piosenka do nauki:

 

                     Polska”                                                    

  sł. i muz. K.Komińska                                                      

            1.Czy to noc czy to dzień                                   

W kraju naszym pięknie jest.                          

Już od morza  aż po góry.                                

Szczyty Tatr cudne są,                                      

Giewont dumnie pręży pierś                           

I wzlatuje ponad chmury.                                 

                                                                         

Ref. Bo to nasz kraj, nasza Ojczyzna             

Językiem mym piękna polszczyzna               

Polska ziemia wzdłuż i wszerz

Najcenniejsza dla mnie jest,

Zawsze będę mieszkać tutaj.

 

    2.Jezior blask, morza szum,

                  Wszystko dla mnie piękne jest                                            

W ukochanym kraju moim.

Tutaj las, jezior blask

Każdym latem wzywa nas,

Wiatr kołysze białe chmury.

 

Wiersz do nauki:

                         ”Miś”

                 autor nieznany

Miś jest mały i puchaty,

miś jest fajny i kudłaty

miś jest gruby tak jak kula,

misia zawsze się przytula.

 

Lecz czasami też tak bywa,

że się o nim zapomina.

A więc wezmę misia czule,

i do niego się przytulę.

                              

   

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
NA MIESIĄC LISTOPAD
ODDZIAŁ IV
ODDZ. IV
 
 
TEMATY KOMPLEKSOWE:
 
Listopadowe wspomnienia.
* Jesienna pogoda.
* Zwierzęta domowe.
* Zimno coraz zimniej.
 

Główne zadania wychowawczo- dydaktyczne:

* Utrwalenie nazw członków rodziny.

* Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych, doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic.

* Poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami.

* Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach, utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych, związanych z nadejściem zimy.

* Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych.

PIOSENKA DO NAUKI:

" Jestem Polakiem".

 

Jesteśmy Polką i Polakiem,

Dziewczynką fajną i chłopakiem.

Kochamy Polskę z całych sił,

Chcemy byś również kochał ją i ty, i ty.

 

Ciuchcia na dworcu czeka,

Dziś wszystkie dzieci, 

Pojadą nią by poznać kraj,

Ciuchcia pomknie daleko,

I przygód wiele na pewno w drodze......

 

 

 

 

WIERSZ DO NAUKI:

" Piękna jest nasza ziemia"

Cz. Janczarski

 

Piękna jest nasza ziemia,

Przejrzysty nad nią błękit.

Piękna jest nasza mowa,

I pieśni i piosenki.

 

Piękna jest nasza wisła,

Od gór dalekich do morza.

Piękne są nasze dęby,

Topola, sosna, brzoza.  

 

 

 

 

 
 

 
Informacja dla Rodziców
na miesiąc październik
ODDZIAŁ V

Tematy kompleksowe:

 • To jest nasz kraj, nasza Ojczyzna!
 • Szaruga jesienna …
 • Jak dbamy o swoje zwierzątka?
 • Idą chłody, idą mrozy…


Główne zadania wychowawczo- dydaktyczne:

 • kształtowanie poczucia przynależności do Ojczyzny; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy); rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski;
 • rozwijanie poczucia wspólnoty ze społecznością przedszkola, integrowanie grupy przedszkolnej poprzez przygotowanie i udział w uroczystościach przedszkolnych ;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, odczytywanie temperatury na termometrze;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów i potrzeb zwierząt domowych i dziko żyjących; samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach z różnych źródeł;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt oraz odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami ;
 • klasyfikowanie przedmiotów, zabawek, liczmanów wg kilku wskazanych cech; kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji.

 

Piosenka do nauki:  „Polska”

Czy to noc, czy to dzień ,
w kraju naszym pięknie jest
już od morza, aż po góry.
Szczyty Tatr cudne są,
Giewont dumnie pręży pierś
i wzlatuje ponad chmury.

Ref. Bo to nasz kraj, nasza Ojczyzna.
Językiem mym –piękna polszczyzna.
Polska ziemia wzdłuż i wszerz
najcenniejsza dla mnie jest,
zawsze będę mieszkać tutaj. / bis

2. Jezior blask, morza szum,
wszystko dla mnie piękne jest
w ukochanym kraju moim.
Tutaj las, jezior blask
każdym latem wzywa nas,
wiatr kołysze białe chmury.

 

 

  Wiersz do nauki: „Słowa Ojczyste”

…A w tej naszej ojczyźnie
wiatr piosenkę nam gwiżdże.
Szumią kłosy i brzozy, i sosny.

Lecz najmilszym w niej dźwiękiem
polska mowa brzmi pięknie,
słowa, które z tej ziemi wyrosły.

Na „dzień dobry” co rano,
na wieczorne „dobranoc”,
są przy tobie, dopóki nie uśniesz.

Niech śpiewają i płyną
nad rodzinną krainą,
niech w niej mieszka i spokój i uśmiech!
                                                        H. Łochocka

 

 

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców

na miesiąc listopad 2019 r.

ODDZ. VI

TEMATYKA:

1.Moja rodzina

2.Mój dom

3.Moje prawa i obowiązki

4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 • Budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom
 • Utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur
 • Poznanie zwyczajów kotów i psów
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego; utrwalanie poznanych liter
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania
 • Uświadamianie dzieciom ich praw
 • Wprowadzanie znaków mniejszości, większości, równości –dz. starsze
 • Zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • Zachęcanie do dbania o czystość
 • Uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu
 • Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby
 • Zachęcanie o dbanie o zęby
 • Zapoznanie ze symbolami narodowymi
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej

 

Piosenka : Jestem Polakiem

REF:Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
1. Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas.

2.Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniałe
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok.

3.Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc.

4.Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat
 

 

 

Wiersz: Nauczyłem się w przedszkolu

1.FLAGA JEST BIAŁO-CZERWONA

WIEDZĄ DZIECI WSZYSTKIE,

ŻE WARSZAWA JEST STOLICĄ,

A SYRENKA PŁYWA W WIŚLE

 

2.MARSZ MARSZ DĄBROWSKI

HYMNU TO SĄ SŁOWA

GDY MAZUREK DUMNIE GRA

TO MILKNIE ROZMOWA

 

3.W GODLE BIAŁY ORZEŁ

NA CZERWONYM POLU

TEGO NAUCZYŁEM SIĘ

OD PANI W PRZEDSZKOLU.

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ
NA MIESIĄC LISTOPAD 2019 
ODDZIAŁ VII

 

TEMATYKA:

1. Polska- mój dom, moja Ojczyzna.

2. Dbamy o higienę.

3.Zwierzęta domowe – dbamy i o nich pamiętamy.

4.Ulubione bajki – obchodzimy święto Misia.

 

  GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Kształtowanie więzi z Ojczyzną i świadomości narodowej. Ukazanie patriotyzmu w czasach współczesnych. Uczenie szacunku wobec symboli narodowych.
 • Wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej oraz troski o swój wygląd zewnętrzny, rozpoznawanie przedmiotów i rzeczy potrzebnych  do dbania o higienę osobistą.
 • Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach domowych, poznanie potrzeb   i zwyczajów zwierząt oraz sposobów opieki nad nimi, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swojego pupila.
 • Wzbogacenie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami, pobudzanie wyobraźni dziecięcej. Utrwalanie zasad korzystania z książek.

 

       WIERSZ DO NAUKI

Flaga”

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość, biel – serca czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 „Miś” N.Łada
W przedszkolu na półce siedzi miś.
,,Ciekawe z kim pobawię się dziś?”
Może z Nelusią, a może z Krzysiem
- lubię każdego, bo jestem Misiem!

Z misiem ładnie bawić się trzeba,
Inaczej miś będzie się gniewał.
A przecież wszystkie dzieci na świecie je lubią
- niech żyją misie i się nie gubią!

 

PIOSENKA DO NAUKI :

  

„Biedronka – piosenka z ogonkiem”

1. Wiewiórka, lisek i zając
futrzane ogonki mają.
Ref. Tylko biedronka nie ma ogonka .
Nie ma ogonka biedronka. } 2x

2. Koguty, bociany i wrony
pierzaste mają ogony.
Ref. Tylko biedronka nie ma ogonka

3. Wieloryb, krokodyl i ryba
z pomocą ogona pływa.
Ref . Tylko biedronka nie ma ogonka
4. Chociaż biedronka nie ma ogonka
ma za to piegi od słonka.
 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-11-11