To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW
na miesiąc grudzień
Oddział I 

Tematy kompleksowe:

1. W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja.

2.Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

 

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

1.Przybliżenie dzieciom postaci Świętego Mikołaja, wyzwalanie nastroju oczekiwania na tak szczególnego gościa, zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie w jego obecności i stosowanie form grzecznościowych.

 

2.Zapoznanie dzieci z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia, zachęcanie do uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych, wyzwalanie radości podczas wspólnego  śpiewania kolęd.

 

Piosenka i kolęda

sł. K. Bożek-Gawik

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?  

 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

   
 
   
 
INFORMACJA  DLA   RODZICÓW
na miesiąc grudzień
  ODDZIAŁ  II

 

Tematy kompleksowe:

1. Idzie zima.

2. Poznajemy zawody - ekspedientka.

3. Idą święta.

 

 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne: .

- Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą. Rozwijanie pozytywnego stosunku do Świętego Mikołaja. Wzbudzanie zaufania i śmiałości do gościa.

- Wzbudzanie zainteresowania zawodem ekspedientki i użytecznością tej pracy. Nabywanie nawyków odpowiedniego zachowania w czasie zakupów, stosowania słów grzecznościowych.

- Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcanie do kultywowania rodzinnych zwyczajów.

 

                                           

                   Wiersz                                                         Kolęda                                                      

            „Chętne serduszka”                                       „Cicha noc”

                 M.Majchrzak  frg.                                                  frg.

               Stoi już choinka,                                     1.Cicha noc, święta noc,   

               gałązki pachnące.                                     Pokój niesie ludziom wszem.   

               łańcuchy i bombki                                     A u żłóbka Matka Święta

               złotem migające                                       Czuwa sama uśmiechnięta 

                                                                                Nad dzieciątka snem.             

               Cukierki, pierniki,                                     Nad dzieciątka snem         

                jabłuszka czerwone.                             2.Cicha noc, święta noc,  

         .     Pod choinką paczki                                  Pastuszkowie od swych trzód   

               równo położone.                                      Biegną wielce zadziwieni

                                                                               Za anielskim głosem pieni

             Świecą się światełka                                 Gdzie się spełnił cud,
              różnokolorowe,                                         Gdzie się spełnił cud.
              czy w paczkach prezenty                      3.Cicha noc, święta noc,
             są dla wszystkich nowe?                           Narodzony Boży Syn
                                                                               Pan Wielkiego majestatu
             I każde z nas powie:                                 Niesie dziś całemu światu
            „Mam zabawek wiele,                                Odkupienie win,
             z dzieckiem, co nic nie ma,                       Odkupienie win             

              chętnie się podzielę”                                                                                              

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
NA MIESIĄC Grudzień
Oddz. III
TEMATYKA:
* Mikołajki
* Idzie zima ze śniegiem.
* Idą Święta.
 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

* Wytwarzanie radosnej atmosfery podczas wizyty Świętego Mikolaja w przedszkolu.

* Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych, rozwijanie koncentracji uwagi.

* Utrwalenie wiadomości na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 

Piosenka do nauki:

" Choinka"- B. Forma

Pachnąca, zielona, przybyła dziś do nas,
Witamy cię wszyscy, choinko zielona.
Kiedy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci,
kolędę zanucą z rodzinami dzieci.
Na niej bombki, łańcuch,
malutkie serduszka,
pachnące pierniczki i małe jabłuszka.

 

Wiersz do nauki:

" Święta w domu"- B. Szelągowska

 

Świecą światła na choince,
dom blaskiem jaśnieje.
Święta, Święta!- wielka radość
z Narodzin w Betlejem....
 
Ciasta pachną, Śledź, pierogi
Wszystko lśni szystością.
I dwanaście pysznych potraw,
podamy dziś gościom......

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 
ODZIAŁ IV       GRUDZIEŃ
 

       Tematy kompleksowe:

Mój dom
Idzie zima…
Coraz bliżej święta…

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne:

Poznanie zawodów związanych z budową i aranżacją domów.
Podkreślenie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
Dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami świąt Bożego Narodzenia, wzajemneokazywanie sobie uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, miłości i akceptacji. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych.

 

Piosenki do naukI:

„Gwiazdeczko świeć”

1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie x2

2.Narodził się, Bóg stąpił na Ziemię
Narodził się, by uratować mnie
Narodził się i nie zostawił mnie x2

3. Czekają tam, Józef i Maryja
Śpiewają nam, śpiewają gloria 
To gloria, święta historia x2

 

„Święty Mikołaj”
I. Kiedy święta się zbliżają,
to Mikołaj w wielkim tronie
W stosie listów od dzieciaków,
 aż po głowę cały tonie.
Ref. Św. Mikołaj ciężko pracuje
Piękne prezenty wszystkim szykuje.
Ma dużo pracy przez cały rok,
Wyjść nie ma czasu nawet na krok.
II. Kiedy święta już nadejdą,
to Mikołaj w wielkich saniach.
gdzieś po całym pięknym świecie,
 z prezentami tymi gania.

 

Informacja dla Rodziców
na miesiąc grudzień
ODDZ. V

 

 

TEMATYKA:

 

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 

 

Piosenka do nauki;

 

 

Wiersz do nauki;

 

 

Informacja dla Rodziców
NA MIESIĄC GRUDZIEŃ
ODDZIAŁ VI

 

TEMATYKA:

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
2. Idzie zima ze śniegiem.
3.Idą święta.

 

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, na temat dinozaurów.
 • Poznanie historii węgla
 • Poszerzanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy.
 • Określanie pogody i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
 • Ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

 

WIERSZ DO NAUKI:

„Choinka
 

Przyszła do przedszkola
choinka zielona,
powiedziała dzieciom:
- Chcę być wystrojona.
Dzieci się zebrały,
pracę podzieliły
I pięknie ubrania
choince zrobiły.
Świątecznie ubrana
jasnym blaskiem świeci
Choinka została
w przedszkolu u dzieci.

 

 

 

PIOSENKA DO NAUKI :

List do zimy ”

1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.
Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.
A my tego białego śniegu mamy już dość!
Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś!
 
Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:
by śnieg niebieski był i miał czekolady smak,
i by go można zjadać jak lody,
i by tych lodów nigdy nam nie było brak!
A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,
to żeby miał smak cukrowej waty!
 
2. Przeczytała list zima i odpisała tak:
Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak
sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.
Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start!
 
Ref.: Szanowna zimo…

 

 

 

 

 

Informacja dla Rodziców
na miesiąc grudzień

ODDZ. VII

TEMATYKA:

1.JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT.
2.IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM.
3.IDĄ ŚWIĘTA.
4.PROJEKT PREZENTY.

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów
 • Poznanie historii węgla
 • Pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie związany z aktualną porą roku
 • Poznanie charakterystycznych cech zimy
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego
 • Nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
 • Pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu, lodu
 • Ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych
 • Poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich
 • Wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych
 • Rozbudzanie zainteresowań dawnymi tradycjami
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych

 

Piosenka do nauki:  

BAŁWANEK

1. Stoisz smutny, nasz bałwanku,
ze spuszczoną głową.
Może chciałbyś mieć przy sobie
panią Bałwankową?


Oj, tak, tak! x2
Dobrej żony
wciąż mi brak!
Oj, tak, tak! x2
Bałwankowej brak!

2.Ma korale z jarzębiny
Bałwankowa żona,
ale łatwo poznać z miny
że dziś jest zmartwiona.

Oj, tak, tak! x2
Mego synka
jeszcze brak!
Oj, tak, tak! x2
Synka jeszcze brak!


 

 

 

 

3.Stoi bałwan z Bałwankową,
w środku zaś Bałwanek.
Jeszcze chwila i rozpoczną
bałwankowy taniec.

Oj, tak, tak! x2
Przydałby się
jeszcze brat!
Oj, tak, tak! x2
Przydałby się brat!

4.Już wesołe dwa bałwanki
tańczą z rodzicami,
i my także się pobawmy
razem z bałwankami.

Oj, tak, tak! x2
Zatańcz z nami
raz i dwa!
Oj, tak, tak! x2
Zatańcz raz i dwa!

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-04