To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia
 RAMOWY  ROZKŁAD DNIA - DZIECI 3- , 4-LETNIE


6.00 – 8.00    Schodzenie się dzieci . Zabawy dowolne ( tematyczne, konstrukcyjne, swobodna twórczość  plastyczna).

8.00 - 8.20       Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci w trakcie zabaw swobodnych.
                          Zabawy zorganizowane przez nauczyciela ( np. integracyjne,wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny,                        rozwój umysłowy i mowę dziecka).

8.20 - 8.30       Zabawa ruchowa . Przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00       Śniadanie.

9.00 – 9.15       Przygotowanie do zajęć, czynności organizacyjne.

9.00 -  9.20      Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zabawy  i zajęcia  zorganizowane z całą grupą,  

9.20 - 11.20     Spacery, zabawy dowolne i zorganizowane na placu zabaw lub w sali-
                         ( zabawy ruchowe, swobodna twórczość plastyczna, zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych).

11.20 - 11.30  Przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00  Obiad.

12.00 - 14.00  Leżakowanie.

(12.00 - 13.30  W oddziale V -  6-godzinnym)
                           Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek w sali                          lub na tarasie.
                           Zabawy wspomagające rozwój umysłowy i mowę dziecka, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.


14.00 - 14.15  Zabawa ruchowa. Przygotowanie do podwieczorku.

14.15 - 14.30   Podwieczorek.

14.30 - 14.45  Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej lub czytanie fragmentów książek w sali lub na tarasie.
                           Zabawy wspomagające rozwój umysłowy i mowę dziecka, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

14.45 – 16.30  Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, w sali lub ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.
           
  RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA - DZIECI 5-, 6-LETNIE

 
  6.00 – 8.15       Zabawy dowolne (tematyczne, konstrukcyjne, wynikające z zainteresowań dzieci, swobodna twórczość plastyczna ).
                              Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci .

  8.15 – 8.45      Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy dydaktyczne,  integracyjne, wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny.  
                            Rozmowy kierowane.
 
  8.45 – 9.00        Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Czynności porządkowe

  9.00  – 9.30     Śniadanie

  9.30 – 10.30     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez  zorganizowane  zajęcia z całą grupą.

  10.30 – 11.45    Spacery, zabawy dowolne i  zorganizowane na świeżym powietrzu.
                              (zabawy ruchowe i zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych).

 11.45 – 12.00     Przygotowanie do obiadu.

 12.00 – 12.30     Obiad

 12.30 – 13.50   Odpoczynek. Pobyt na świeżym powietrzu (spacer lub zabawy dowolne na placu zabaw). Zabawy dowolne w sali, swobodna twórczość plastyczna.

  13.50 – 14.00   Przygotowanie do podwieczorku.
 
  14.00 – 14.15    Podwieczorek

  14.15 – 15.15   Praca  indywidualna z dzieckiem lub grupą dzieci. 
                              Zabawy wspomagające rozwój umysłowy i mowę dziecka, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.  
                              Zajęcia specjalistyczne. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
 
15.15 – 16.30   Zabawy dowolne w sali (tematyczne, konstrukcyjne, wynikające z zainteresowań dzieci), swobodna twórczość plastyczna.
                            Rozchodzenie się dzieci .

      


Ostatnia aktualizacja: 2013-09-22