To takie proste!
Gminne Przedszkole w Lisiej Górze
Strona głowna  /  Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe
                                                           
                                                        
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Prowadząca:  Agnieszka Seruś
Na początku roku szkolnego prowadzone są badania rozwoju mowy dzieci  i na ich podstawie wyłania się dzieci ze wskazaniami do terapii logopedycznej. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy indywidualnej lub  w grupach 2-4 osobowych. Zarówno metody pracy, czas, jak i pomoce logopedyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci. Ćwiczenia obejmują usprawnianie narządów aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny, a także zabawy logo-rytmiczne i językowe, które dają gwarancję sukcesów w dalszym postępowaniu logopedycznym. Zajęcia logopedyczne są zajęciami nieodpłatnymi.

   

  RELIGIA
 
Prowadząca: s. Maria Hascakova
Katechezą  w  przedszkolu  objęte  są  dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie. Główną  tematyką zajęć jest wprowadzenie dzieci w poznawanie prawd wiary, w liturgię i modlitwę. Zajęcia te w ciekawy i przystępny sposób przybliżają dzieciom historie biblijne i tajemnice wiary.  Celem ogólnym zajęć jest odkrycie i przyswojenie przez przedszkolaki  prawdy,  że są ukochanymi  dziećmi Boga. Zajęcia  są  nieodpłatne,  odbywają  się  dwa  razy w tygodniu i trwają po 15 - 30 min.
 
 RYTMIKA
Prowadzący:  Katarzyna Leśniak-Skóra,  Krzysztof Krawczyk
   (nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie)                             
Zajęcia z rytmiki prowadzone są  raz w tygodniu we wszystkich oddziałach przedszkolnych. Rytmika opiera się na zabawach i ćwiczeniach, które rozwijają u dzieci poczucie rytmu, koordynację ruchowo - słuchową, doskonalą płynność ruchów, pamięć oraz słuch muzyczny. Podczas zajęć dzieci uczą się piosenek, tańców oraz techniki gry na instrumentach. Umiejętności, zdobyte na zajęciach rytmicznych,   prezentowane są przez dzieci  miedzy innymi podczas uroczystości przedszkolnych, a także imprez lokalnych.